Katalog Kompetencji Cyfrowych – konkretna wiedza i rozwój sektora MŚP

Posted on Posted in PUBLIKACJE

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) na całym świecie odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności. Rozwój tego sektora ma kluczowe znaczenie dla gospodarki każdego państwa. Mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku. Dzięki pracowitości i kreatywności tworzą innowacyjne technologie.

Innowacyjność i rozwój nowych technologii potrzebuje programu finansowania, wsparcia legislacyjnego. W Polsce do tej pory nie wdrożono jeszcze tego typu programu. Nie zapominajmy, sektor MSP w Polsce wytwarza prawie 70 proc. PKB i tworzy miejsca pracy dla ok. 70 proc. zatrudnionych. Dane Eurostatu wskazują na niższy niż w krajach UE poziom rozwoju polskiego sektora MŚP w tworzeniu PKB, mierzony udziałem tych firm w tworzeniu wartości dodanej brutto. Związane jest to z relatywnie mniejszą ilością małych i średnich podmiotów w porównaniu z UE. Najlepsze wyniki osiągają firmy zatrudniające do 10 pracowników, przynoszą około dwóch trzecich wartości przeciętnego przedsiębiorstwa tej kategorii w krajach UE.

Sektor MŚP boryka się z wieloma barierami związanymi z nowym otoczeniem biznesu. Mam na myśli Internet, kanały digital, działania online. Nowe technologie wymagają sporych nakładów finansowych. Ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze chyba ważniejszy aspekt: kompetencje cyfrowe pracowników, kadry menedżerskiej. Wbrew pozorom, to poważny problem wielu firm, które nie radzą sobie w nowej rzeczywistości cyfrowej. Dlatego tak ważne są szkolenia, zdobywanie nowych kompetencji i wszelkie inicjatywy wspierające rozwój. Jedną z takich inicjatyw jest Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm. Publikacja Centrum Cyfrowego i Google, które od miesięcy wspiera rozwój sektora MŚP za pośrednictwem programu Internetowe Rewolucje. Autorzy publikacji słusznie zwracają uwagę, że w obecnej rzeczywistości kompetencje funkcjonalne oparte są na kompetencjach komunikacyjnych i informatycznych. Urządzenia smartphone, tablet służą nie tylko do rozrywki, to świetne narzędzia biznesowe. Internet, kanały social media to znakomity kanał komunikacyjny i dystrybucyjny. Internet jest narzędziem analitycznym, pomaga w optymalizacji strategii firmy. Funkcjonowanie firmy zostało podzielone na 6 obszarów: prowadzenie firmy, rynek i konkurencja, produkt/ usługa, klienci, komunikacja i promocja, sprzedaż. Wszystko w ujęciu funkcjonalnym, z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez kanały cyfrowe.

Katalog Kompetencji to oczywiście wstęp do nowych warunków funkcjonowania firmy. Zdobycie profesjonalnej wiedzy wymaga czasu. Ale na rynku dostępne są dedykowane szkolenia, dużo wiedzy znajduje się w Internecie. Zachęcam do zdobywania cyfrowych kompetencji i rozwoju firmy.

Dla zainteresowanych Katalog Kompetencji jest do pobrania tutaj: IR-katalog-kompetencji

 

Dariusz Adamczyk

Na podstawie: MSP-24.pl, Centrum Cyfrowe, Google

Grafika: Centrum Cyfrowe

Dodaj komentarz