Marketing aplikacji mobilnych cz. 1

Posted on Posted in AKTUALNOŚCI

Marketing aplikacji cz. 1

Intro

Potrzeba edukacji rynku w zakresie mobile marketingu, marketingu aplikacji jest ogromna.  Na rynku jest wielu specjalistów z tego obszaru, wiedza jest coraz bardziej powszechna. Ale na euforię za wcześnie, potrzeba wiedzy  i edukacji jest widoczna na każdym kroku. Wychodzimy więc z inicjatywą dzielenia się wiedzą i prezentacji najlepszych rynkowych praktyk. Zakres obszaru jest ogromny, różne są teorie i definicje. Podstawowe pytanie jakie pojawia się w rozmowach z marketerami, developerami, mediaplannerami, przedsiębiorcami brzmi: czy można bezpośrednio przełożyć zasady tradycyjnego marketingu i wykorzystać je w marketingu aplikacji? Część wiedzy na pewno będzie przydatna. Ale marketing aplikacji to nowy obszar i unikalna wiedza. Przyjmijmy, że niniejszy tekst to wstęp do zaawansowanego materiału merytorycznego, który będzie się pojawiał systematycznie w kolejnych wydaniach magazynu Time4Mobi. Dzisiaj teoretycznie, w następnym odcinku mocno praktycznie, warsztatowo.

Marketing mobilny

Zacznijmy od marketingu mobilnego, aplikacje są jednym z jego integralnych elementów. Marketing mobilny to integracja kompleksowych działań B2C, B2B skierowanych do użytkowników urządzeń bezprzewodowych: telefonów, smartfonów i tabletów. Umożliwia dynamiczne wdrożenie takich narzędzi, jak: pokazy slajdów, zdjęcia, audio, video, animacja. Kanały dotarcia do konsumenta w marketingu mobilnym, to między innymi.: SMS, MMS, QR codes, Bluetooth i aplikacje mobilne. Aplikacja mobilna może być w pełni zintegrowana ze stroną www, może też być produktem w pełni niezależnym. Aplikacja mobilna jest przydatna kiedy rozwijamy zakres usługi o możliwości technologii mobilnej: LBS, integrację z konkretnym systemem operacyjnym urządzenia mobilnego (najbardziej powszechne: iOS, Android, Windows Phone), kamerę, listę kontaktów, kalendarz. Treści mogą być pobierane bezpośrednio z aplikacją, istnieje także możliwość implementacji na żądanie, np. w momencie uzyskania dostępu do sieci WI-FI i zapisu na karcie SIM.

Przygotowanie aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna (ang.: mobile app) – to ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych: telefony komórkowe, smartfony, tablety, które pisane są przy użyciu różnych platform i języków programowania (np. język C, Java, Java ME, .NET, C++).

Proces tworzenia aplikacji mobilnej wymaga odpowiedniej kreacji. Zaczyna się od pomysłu, założeń funkcjonalnych oraz zdefiniowania, kto będzie odbiorcą naszego produktu i co chcemy przekazać. Projekt musi być funkcjonalny dla użytkownika i efektywny biznesowo. Proces tworzenia aplikacji zaczyna się od koncepcji produktu. Analizuje się  branżową wiedzę klienta, wykorzystywane jest know-how w zakresie technologii i marketingu. Kolejny etap, to opracowanie modelu biznesowego, który pozwoli na zwrot z inwestycji w założonym czasie. Po zatwierdzeniu, do pracy przystępuje dział kreacji i designu, efekt ich pracy będzie miał bezpośredni wpływ na funkcjonalność i popularność aplikacji. Po przygotowaniu, fazie testowej, modyfikacjach i eliminacji błędów technologicznych, aplikacja jest wdrażana. Jej sukces biznesowy, poza kreacją i ergonomią, zależy teraz od skutecznej promocji i reklamy w kanałach multimedialnych.

Marketing aplikacji

Marketing aplikacji to spektrum działań związanych z zaprojektowaniem, funkcjonalnością, użytecznością, wdrożeniem, pozycjonowaniem, promocją i sprzedażą (w przypadku kontentu płatnego) danej aplikacji. Pojawia się często pytanie, czy w procesie marketingu aplikacji można wykorzystać zasady „klasycznego” marketingu? Owszem, niektóre funkcjonalności są oparte na starej, dobrej szkole. Ale marketing aplikacji to dużo bardziej zaawansowany proces, wykorzystujący potencjał i specyfikę poszczególnych app stores, social media, narzędzi i kanałów mobilnych czy blogosferę. Istotne jest, że każdy z marketów cechuje się inną specyfiką i wymaganiami, inaczej wygląda pozycjonowanie i działania SEM/SEO w AppStore, Google Play i Windows Market. Według serwisu http://socialmediatoday.com marketing aplikacji to zestaw działań obejmujący miedzy innymi:

Działania definiowane jako marketing aplikacji mobilnej podzieliłbym na kilka zintegrowanych procesów. Ich realizacja powinna następować zgodnie z przyjętą metodyką:

  1. Proces wstępny – określenie usability; proces projektowy w zakresie grafiki i funkcjonalności, określenie grupy docelowej i związanej z tym strategii rozwoju. Bardzo ważne na tym etapie jest precyzyjne zdefiniowanie USP (Unique Selling Proposition) – od tego w zasadzie zależy atrakcyjność, popularność, liczba pobrań, zasięg dotarcia do grupy użytkowników danej aplikacji.
  2. Pre-launch – wdrożenie testowe, przygotowanie roadmapy, zdefiniowanie i eliminacja listy błędów, w niektórych przypadkach kampania teaserowa.
  3. Launch, czyli wdrożenie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w App Store, Google Play, Windows Phone (marketów jest oczywiście więcej, na potrzeby tekstu przyjąłem, że znaczna większość aplikacji zainstalowanych jest w tych 3 systemach operacyjnych); działania zmierzające do budowy zasięgu, dotarcia do zdefiniowanych grup docelowych, działania oparte na maketingu wirusowym.
  4. Post-launch: to etap intensywnej promocji aplikacji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi typu: cross-promocja, in-apps adverts, video-promocja, działania w social media. Ważnym elementem tego etapu jest wdrożenie narzędzi analitycznych do pomiaru ruchu mobilnego (pobranie, instalacja aplikacji), pomiar konwersji, czy zachowanie użytkownika aplikacji.

 

Na sukces komercyjny aplikacji wpływa wiele czynników. Według analityków z serwisu http://www.brandchannel.com na realny wzrost liczby pobrań aplikacji wpływ mają następujące aktywności:

  1. Działania z obszaru Viral marketing i Buzz Marketing
  2. Bieżąca analiza rynku i produktów naszych konkurentów
  3. Działania SEO i ASO (to nowe pojęcie w słowniku marketingowym: App Store Optimization)
  4. Działania PR, efektywna współpraca z mediami interaktywnymi i blogosferą

 

C.D.N.

 

Dariusz Adamczyk

 

Grafika: Finoit.com

 

 

Dodaj komentarz