Przygotowanie strategii content marketing dla B2B

Posted on Posted in PUBLIKACJE

Content marketing przestał być tylko banalnym sloganem reklamowym zarezerwowanym dla dużych korporacji. Nie jest już prestiżowym narzędziem czy metodą działania, na którą stać tylko firmy z dużym budżetem. Content marketing jest wreszcie traktowany z powagą, ale przede wszystkim spełnia cel, dla którego został wykreowany. dzięki umiejętniej strategii i narzędziom pomaga w pozyskaniu klientów, wspiera biznes, generuje wymierne korzyści biznesowe. Content marketing to także doskonałe narzędzie z obszaru Customer Experience czy Customer Relationships Management.

Terminem content marketing określa się wszelkie treści publikowane i dystrybuowane z wykorzystaniem Internetu, włącznie z kanałami mobile. Wymienić tu można przede wszystkim: artykuły, webinaria, formy video, podcasty, infografiki. Content marketing to także działania w kanale offline: prasa branżowa, materiały drukowane. Zaawansowana i długofalowa strategia powinna także zakładać działania analityczne związane z audytem strony www/ mobile, SEM/ SEO. Publikowanie atrakcyjnych, efektywnych treści sprzyja budowaniu linków prowadzących do danej strony, zwiększa jej wiarygodność i pozycję w wynikach wyszukiwania. Nie odkryję Ameryki, kiedy przypomnę, że strategia CM powinna obejmować działaniami viral marketing, fora i blogi branżowe oraz przede wszystkim – social media. Niewiele jest firm, które nie prowadzą aktywności w serwisach: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube czy niezwykle modny ostatnio Snapchat.

Analitycy z Content Marketing Institute podkreślają, że działania są efektywne przy dobrze zaplanowanej strategii, ale także odpowiednim pomiarze efektywności i ROI. Dokonują wyraźnej kategoryzacji pod kątem dedykowanej metryzacji: consumption metrics, retention metrics, sharing metrics, engagement metrics, lead metrics, sales metrics, production metrics, cost metrics. Specjaliści z Uberflip podkreślają konieczność przygotowania dedykowanej strategii. Tak dosłownie – w formie dokumentu zawierającego wszystkie założenie, plan działania, sposoby odpowiedniej analizy i modyfikacji w trakcie realizacji oraz formy egzekucji zaplanowanych KPI. Ciekawie przedstawia się analiza efektywności poszczególnych kanałów. Szacuje się, że relacje osobiste stanowią 69 proc. efektywności naszych działań. Webinary, podcasty stanowią 64 proc. Formy video i profesjonalnie przygotowane blogi generują 60 proc. Case studies i social media generują około 58 proc. efektywności.

Działania z obszaru content marketing mają na celu osiągnięcie konkretnego i wymiernego celu biznesowego. Według dostępnych badań analitycznych (na podstawie Uberflip) szacuje się, że w zakresie strategii B2B, gradacja korzyści przedstawia się następująco: 84 proc. to wzrost znajomości marki, 83 proc. to lead generation, 81 proc. – stopień zaangażowania naszych klientów, 75 proc. to wymierne efekty sprzedażowe.

Dariusz Adamczyk

Dodaj komentarz